Magdalena Kosicka-Leszczyńska

Trener NVC, facylitator międzynarodowego programu dla pokoju Essential Peacemaking Women and Men, mediator sądowy.
Prowadzę warsztaty rozwoju i coaching,  a także warsztaty rozwiązywania konfliktów i  mediacje, w tym mediacje okołorozwodowe oraz mediacje rówieśnicze dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej począwszy od klasy szóstej poprzez gimnazja i licea. Pracuję z rodzinami, nauczycielami, biznesmenami i wszędzie tam gdzie pojawia się konflikt.

Kursy

Rozmowy naprawcze – Wypełnij złotem pęknięcie w relacji

28-11-2020 sobota 29-11-2020 niedziela

Chciałbym zawsze działać świadomie. Chciałbym zawsze reagować z empatią i intencją spotkania z drugą osobą. Chciałbym zawsze dostawać od świata empatię, otwartość, akceptację i miłość…

Zaproś szakale do stołu – odkryj piękno konfliktu

20-02-2021 sobota 21-02-2021 niedziela

Chcesz spojrzeć inaczej na złość, wstyd i poczucie winy? Poszukać piękna w informacjach, które ze sobą niosą i nauczyć się dogadywać z tymi emocjami w…